Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op school. Hierin staat duidelijk hoe er op school wordt omgegaan met verschillende soorten klachten.

In onze klachtenregeling kunt u lezen hoe wij omgaan bij klachten over het begeleiden van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Indien er een klacht in dit kader is wordt deze gemeld bij de school en gaan de betrokkenen in overleg met elkaar om in eerste instantie te proberen de klacht intern te behandelen en op te lossen. We willen er alles aan doen om de klachtenregeling onder een dikke laag stof in de la te laten liggen. Dat kan door in een open en directe sfeer met elkaar om te gaan. Daarom vragen we u ook dringend om direct met uw vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen, onduidelijkheid, boosheid en ontevredenheid naar school te komen, zodat we onmiddellijk tot actie kunnen overgaan.

 

Lukt het niet om de klacht op te lossen? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen Astrid Weernink en Karen Florijn, te bereiken via school: 0545-288222.