Onze missie

De Triviant is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden houdt in dat we leerlingen begeleiden die met een verstandelijke beperking functioneren. Niet elke beperking heeft dezelfde kenmerken en elk kind dat onze scholen bezoekt is uniek in zijn mogelijkheden en beperkingen. Met name dit eerste aspect willen we zo veel mogelijk benadrukken in ons onderwijs.

Het streven is om uit te gaan van de mogelijkheden van ieder individu waarbij we rekening houden met de beperking. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden,  aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

We willen de begeleiding gestalte geven in  een school die kindvriendelijk en open van karakter is en  die open staat voor alle kinderen,  ouders en verzorgers ongeacht afkomst, geloof en ras. In die zin geven we gestalte aan de identiteit van het openbaar onderwijs. We zijn een school die open staat voor en participeren in een pluriforme samenleving.

Onze visie

Wij willen samen met de ouders en verzorgers werken aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen die onze school bezoeken. Het begeleiden vindt plaats op basis van gezamenlijk vastgestelde waarden en normen en in een klimaat waarin alle betrokkenen zich veilig voelen. Onze leerlingen hebben behoefte aan structuur, orde en duidelijkheid en daar willen we adequaat op inspelen. Vanuit die organisatie besteden we vooral aandacht aan de sociale redzaamheid en de zelfstandigheid van alle leerlingen, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van ieder individu. Iedere leerling van de Triviant heeft recht op een plek in de maatschappij die toegespitst  is op  zijn (on)mogelijkheden.