Onze groepen

 • OZG A

  In de Onderwijs Zorggroep A (OZG A) zitten momenteel zeven leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Onze leerlingen hebben extra begeleiding en verzorging nodig. Daarom is de OZG een groep met minder leerlingen en meer begeleiding dan de reguliere groepen binnen het VSO. Naast een leerkracht en een onderwijsassistent, werken wij met medewerkers van ZoZijn. Zij bieden ondersteuning en zorg aan onze leerlingen in de klas. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen optimaal ondersteunen. De lessen die we bieden zijn vooral gericht op de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Onze praktijklessen zijn veelal ervaringsgericht. De leerling wordt uitgedaagd om kennis te maken met materialen die zij in de dagelijks praktijk tegenkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van al hun zintuigen. We bieden een gevarieerd rooster aan met veel afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Een keer per week gaan we boodschappen doen en is er een broodtafel. Leerlingen hoeven dan geen brood mee te nemen van huis, maar eten dan in de klas. Voor de ene leerling kan het doel zijn je eigen brood smeren, voor een ander kan een doel zijn je eigen beleg te kunnen kiezen of je brood kunnen aanprikken met een vork. We werken volgens de LACCS methode. LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende dagbesteding. Wanneer het goed zit op al deze gebieden, dan is een leerling goed in staat om onderwijs te volgen. Onze leerling stromen veelal uit richting ervaringsgerichte dagbesteding. Bijvoorbeeld een zorgboerderij of een Dagactiviteitencentrum.

 • OZG B

  In de OZG-B groep zitten 5 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. In deze groep werken naast medewerkers vanuit school ook medewerkers vanuit Zozijn. De leerlingen in deze groep hebben extra ondersteuning nodig, daarom is deze samenwerking erg prettig. Zij ondersteunen in de klas en bieden zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Onze cognitieve werklessen zijn veelal op een praktische manier weggezet. Zo leren de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te zijn m.b.t. zelfzorg, maar ook broodsmeren tijdens de broodtafel en boodschappen doen behoren tot de wekelijkse activiteiten in de klas. Iedere leerling werkt/leert op zijn of haar eigen niveau en daarnaast is afwisseling tussen inspanning en ontspanning erg belangrijk.

   

 • OMB1

  Wij zijn de Onderbouw -Middenbouw groep. De leeftijd van de leerlingen in deze groep ligt tussen de 12 en 15 jaar. Het is een groep met 10 leerlingen. In de groep werkt iedere dag een leerkracht, daarnaast is er af en toe een onderwijsassistent aan de groep gekoppeld. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om kleine groepjes leerlingen (praktisch) aan het werk te zetten. Hierbij kunt u denken aan koken, arbeidstaken, of leespraat. In de Onderbouw -Middenbouw gaan de leerlingen voor het eerst stagelopen, dit kan een interne stage zijn of een Leren op locatie (LOL) stage. In de klas wordt de lesstof wordt zoveel mogelijk op een praktische manier aangeboden, dat aansluit bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Elke week heeft een groepje van 5 leerlingen ‘de broodtafel’, de leerlingen worden betrokken bij het gehele proces, van het boodschappenlijstje maken, boodschappen kopen in de supermarkt tot en met het dekken van de tafel voor 12 personen. Sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de dag; wat hoort wel en wat hoort niet. Over de gehele dag wisselen we inspanning af met ontspanning, zo kunnen de leerlingen zich weer opladen voor het volgende werkmoment.

 • OMB2

  OMB2 is een groep met leerlingen uit de onder- en middenbouw. De leerlingen hebben een leeftijd tussen 11 en 16 jaar, daarna gaan ze door naar de midden- en bovenbouwgroep. Dit jaar bestaat OMB2 uit 9 leerlingen. In de onder- en middenbouw kunnen de leerlingen zich oriënteren bij alle verschillende praktijkvakken die we op De Triviant hebben. In OMB2 staat dit jaar vijf dagen in de week dezelfde leerkracht. Eén dag is er ook nog een onderwijsassistente aanwezig, die dan gaat koken met een groepje leerlingen.
  Tijdens de ochtend wordt er voornamelijk cognitief gewerkt. Hier komen onder andere spelling, rekenen, mondelinge taal, seksuele en relationele vorming, begrijpend lezen, AVI lezen en wereldoriëntatie aan bod.
  Het middagprogramma staat in het teken van de praktijkvakken. Hier kunnen leerlingen van verschillende groepen bij elkaar zitten. Voorbeelden van praktijkvakken zijn: computerles, houtbewerking, service, ZEDEMO, drama, magazijn, textiel, zelfzorg, groen en zwerfvuil. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de onder- en middenbouw elk praktijkvak minstens één keer hebben gehad. Zo kunnen zij zelf ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

 • MBB1

  Wij zijn bovenbouwgroep MBB1. Onze groep bestaat dit jaar uit 10 leerlingen. In de Midden- Boven Bouw vormen stages een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Dit varieert van een interne stage binnen school, praktijk op locatie (onder begeleiding van school) tot een externe individuele stage bij bijv. een DAC of zorgboerderij. Iedere week worden de stages klassikaal besproken. De ervaringen, soms met ondersteuning van foto’s of filmpjes, worden dan met elkaar gedeeld. Op school worden zowel de theorie- als de praktijkvakken zoveel mogelijk aangepast aan situaties en vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks functioneren van onze leerlingen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, tijdsbesef, koken, klein huishouden en vrije tijdsbesteding

 • MBB2

  Dit schooljaar bestaat Mbb2 (midden- bovenbouw) uit 10 leerlingen. In het ochtendprogramma zitten de meeste leerlingen in de stamgroep en is er aandacht voor cognitieve vakken. Ze hebben o.a. mondelinge taal, sociale vaardigheden, spelling, rekenen, zaakvakken en seksuele vorming. De lessen worden klassikaal of in groepjes gegeven en de leerlingen werken deels zelfstandig.  Alle leerlingen uit deze klas lopen stage. Een deel loopt intern (binnen school) stage, sommigen nemen deel aan een POL-stage (praktijk op locatie met een groep leerlingen onder begeleiding van personeel van school) en een aantal leerlingen loopt individueel extern stage. Wanneer de leerlingen op school zijn is er eens per week tijd voor een stagegesprek. Hierbij wordt met de leerlingen gepraat over werkzaamheden en het functioneren tijdens hun stage.

Ook hebben we 2 intensieve begeleidingsgroepen. In Laren en in Lochem zijn 2 onderwijszorg initiatieven gestart waarin onderwijs en zorg gecombineerd worden. Dit zijn initiatieven van SOTOG en zorgpartners. (Zozijn, Reubezorg en De Kleine Carrousel).

 

Lochem – de Klas

Reubezorg en SOTOG zijn begin 2022 gestart met het samenwerken. Reubezorg is een kleinschalige zorginstelling in Lochem. Zij zijn gestart met een onderwijszorggroep; De Klas. Dit is een groep van momenteel 6 leerlingen. De leerlingen die in deze klas zitten zijn vastgelopen binnen het speciaal onderwijs en zijn tussen de 9 en 15 jaar oud. Sommige leerlingen kunnen in een klein groepje functioneren (1 op 4), een paar kinderen hebben eerst 1 op 1 begeleiding nodig en werken langzaam toe naar het kunnen werken in een groep. Het weer in een dagritme komen en blijven is voor al deze kinderen in eerste instantie belangrijk. Naast de onderwijsmomenten zijn er ook momenten in de natuur en worden dieren verzorgd. In de klas werkt een leerkracht van SOTOG samen met begeleiders van Reubezorg. Er is een programma op maat, sommige leerlingen werken individueel of in een groepje. Ook voor deze setting is het doel dat de leerling terug keert naar een meer schoolse setting. Lukt dit niet zoeken we samen met ouders naar een passende dagbestedingsplek.

 

Laren – de Carrousel

De Carrousel is een VSO groep. De jongeren zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. Hier werken Zozijn en SOTOG samen op het terrein van beleefboerderij de Kleine Carrousel.. Een enthousiast team werkt samen om jongeren met diverse problematieken en een verstandelijke beperking weer een stap verder te helpen in hun ontwikkeling. Zorg en onderwijsdoelen worden gecombineerd. Binnen deze groep wordt er ook gewerkt a.d.h.v. de Terts methodiek. Verder is er de mogelijkheid tot 1 op 1 begeleiding. Momenteel heeft iedere leerling 1 onderwijswerkmoment in de groep en daarbij wordt er veel buiten, praktisch en spelenderwijs aan doelen gewerkt. Het werken met hout, creatief bezig zijn, het afwegen van voer of ingrediënten om te koken/bakken zijn manier waarop aan doelen gewerkt wordt. Het team is hierin creatief en zoekt elke keer naar nieuwe ingangen, welke verschillend zijn per jongere. Onderwijsmomenten worden uitgebouwd waar mogelijk en passend bij de leerling. Jongeren stromen vanuit deze setting veelal door naar dagbesteding of indien dit passend is, naar een speciaal onderwijsschool.