Onze groepen

 • VSO OZG A

  In de Onderwijs Zorggroep A (OZG A) zitten momenteel zeven leerlingen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar. Onze leerlingen hebben extra begeleiding en verzorging nodig. Daarom is de OZG een groep met minder leerlingen en meer begeleiding dan de reguliere groepen binnen het VSO. Naast een leerkracht en een onderwijsassistent, werken wij met medewerkers van ZoZijn. Zij bieden ondersteuning en zorg aan onze leerlingen in de klas. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen optimaal ondersteunen. De lessen die we bieden zijn vooral gericht op de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Onze praktijklessen zijn ervaringsgericht. De leerling wordt uitgedaagd om kennis te maken met materialen die zij in de dagelijks praktijk tegenkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van al hun zintuigen. We bieden een gevarieerd rooster aan met veel afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Twee keer per week gaan we boodschappen doen en is er een broodtafel. Leerlingen hoeven dan geen brood mee te nemen van huis, maar eten dan in de klas. Voor de ene leerlingen kan het doel zijn je eigen brood smeren, voor een ander kan een doel zijn je eigen beleg te kunnen kiezen of je brood kunnen aanprikken met een vork. We werken volgens de LACCS methode. LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende dagbesteding. Wanneer het goed zit op al deze gebieden, dan is een leerling goed in staat om onderwijs te volgen. Onze leerling stromen veelal uit richting ervaringsgerichte dagbesteding. Bijvoorbeeld een zorgboerderij of een Dagactiviteitencentrum.

 • VSO OZG B

  In de OZG-B groep zitten 7 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. In deze groep werken naast medewerkers vanuit school ook medewerkers vanuit Zozijn. De leerlingen in deze groep hebben extra ondersteuning nodig, daarom is deze samenwerking erg prettig. Zij ondersteunen in de klas en bieden zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Onze cognitieve werklessen zijn veelal op een praktische manier weggezet. Zo leren de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te zijn m.b.t. zelfzorg, maar ook broodsmeren tijdens de broodtafel en boodschappen doen behoren tot de wekelijkse activiteiten in de klas. Iedere leerling werkt/leert op zijn of haar eigen niveau en daarnaast is afwisseling tussen inspanning en ontspanning erg belangrijk.

   

 • VSO OB1

  Mogen wij ons even voorstellen?  Wij zijn OB1 een bijna nieuwe klas op de Triviant. Bijna nieuw want 3 zaten al op de Triviant de andere 5 zijn dit jaar helemaal nieuw begonnen. In het begin moesten we nog wat wennen aan elkaar, aan de nieuwe school en aan de nieuwe juffen, dat gaat nu heel goed. We zijn een erg gezellige groep van 5 jongens en 3 meiden. Op maandag zijn we zelfs een groep van maar 4 jongens. Heel gezellig! We houden van samen kletsen en samen dingen doen. Dat zie je vooral voordat de les begint. We kletsen dan gezellig met elkaar of doen een spelletje. Soms is het zo leuk en gaat het zo goed dat we iets te laat aan de les beginnen, maar dat is niet erg want sociale omgang is ook erg belangrijk. In de klas doen we aan rekenen, taal, sova, muziek en nog veel meer. We hebben niet altijd overal zin in, maar doen wel goed mee. Op woensdag eten we samen in de hal, dan hebben we de broodtafel. De boodschappen hiervoor doen de jongens op maandag als de rest van de groep naar de Groeiboerderij zijn samen met Brigit. Zo weten jullie een beetje wie we zijn en wat we doen.

 • VSO OB2

  OB2 is een groep met leerlingen uit de onderbouw. De leerlingen hebben een leeftijd tussen 12 t/m 15 jaar, daarna gaan ze door naar de middenbouwgroep. Dit jaar bestaat OB2 uit 8 leerlingen. In de onderbouw kunnen de leerlingen zich oriënteren bij alle verschillende praktijkvakken die we op De Triviant hebben. In OB2 staat dit jaar vijf dagen in de week dezelfde leerkracht. Eén dag is er ook nog een onderwijsassistente aanwezig, die dan gaat koken met een groepje leerlingen. Tijdens de ochtend wordt er voornamelijk cognitief gewerkt. Hier komen onder andere spelling, rekenen, mondelinge taal, seksuele en relationele vorming, begrijpend lezen, AVI lezen en wereldoriëntatie aan bod. Het middagprogramma staat in het teken van de praktijkvakken. Hier kunnen leerlingen van verschillende groepen bij elkaar zitten. Voorbeelden van praktijkvakken zijn: computerles, houtbewerking, service, ZEDEMO, drama, magazijn, textiel, zelfzorg, groen en zwerfvuil. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de onderbouw elk praktijkvak minstens één keer hebben gehad. Zo kunnen zij zelf ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

 • VSO MB1

  Wij zijn de middenbouw groep, de leeftijd van de leerlingen in deze groep ligt tussen de 14 en 16 jaar. Het is een groep met 8 leerlingen. In de groep werkt iedere dag een leerkracht, daarnaast is er af en toe een onderwijsassistent aan de groep gekoppeld. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om kleine groepjes leerlingen (praktisch) aan het werk te zetten. Hierbij kunt u denken aan koken, arbeidstaken, of leespraat. In de middenbouw gaan de leerlingen voor het eerst stage lopen, dit kan een interne stage zijn of een praktijk op locatie (POL) stage. In de klas wordt de lesstof wordt zoveel mogelijk op een praktische manier aangeboden, dat aansluit bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Elke week heeft een groepje van 3 á 4 leerlingen koken, de leerlingen worden betrokken bij het gehele proces, van het boodschappenlijstje maken tot en met het gerecht koken.  Sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de dag; wat hoort wel en wat hoort niet. Over de gehele dag wisselen we inspanning af met ontspanning, zo kunnen de leerlingen zich weer opladen voor het volgende werkmoment.

 • VSO BB1

  Wij zijn bovenbouwgroep BB1. Onze groep bestaat dit jaar uit 11 leerlingen. Wij zijn een uitstroomgroep en daarom speelt stage een grote rol in het programma van onze leerlingen. Alle leerlingen gaan 1 of meerdere dagen op stage. Dit varieert van een interne stage binnen school, praktijk op locatie (onder begeleiding van school) tot een externe individuele stage bij bijv. een DAC of zorgboerderij. Iedere week worden de stages klassikaal besproken. De ervaringen, soms met ondersteuning van foto’s of filmpjes, worden dan met elkaar gedeeld.  De theorievakken en praktijkvakken worden zoveel mogelijk aangepast aan situaties en vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks functioneren van onze leerlingen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, geld rekenen, tijdsbesef, koken en klein huishouden.

 • VSO MBB2

  Dit schooljaar bestaat Mbb2 (midden- bovenbouw) uit 13 leerlingen. In het ochtendprogramma zitten de meeste leerlingen in de stamgroep en is er aandacht voor cognitieve vakken. Ze hebben o.a. mondelinge taal, sociale vaardigheden, spelling, rekenen, zaakvak en seksuele vorming. De lessen worden klassikaal of in groepjes gegeven en de leerlingen werken deels zelfstandig.  Alle leerlingen uit deze klas lopen stage. Een deel loopt intern (binnen school) stage, sommigen nemen deel aan een POL-stage (praktijk op locatie met een groep leerlingen onder begeleiding van personeel van school) en een aantal leerlingen loopt individueel extern stage. Wanneer de leerlingen op school zijn is er eens per week tijd voor een stagegesprek. Hierbij wordt met de leerlingen gepraat over werkzaamheden en het functioneren tijdens hun stage.