Onze groepen

 • OnderwijsZorgGroep

  In de OnderwijsZorggroep (OZG) zitten momenteel zes leerlingen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Onze leerlingen hebben extra begeleiding en verzorging nodig. Daarom is de OZG een groep met minder leerlingen en meer begeleiding dan de reguliere groepen binnen het VSO. Naast een leerkracht en een onderwijsassistent, werken wij met medewerkers van Zozijn. Zij bieden ondersteuning en zorg aan onze leerlingen in de klas. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen optimaal ondersteunen. De lessen die we bieden zijn vooral gericht op de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Onze praktijklessen zijn ervaringsgericht. De leerling wordt uitgedaagd om kennis te maken met materialen die zij in de dagelijks praktijk tegenkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van al hun zintuigen. We bieden een gevarieerd rooster aan met veel afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Twee keer per week gaan we boodschappen doen en is er een broodtafel. Leerlingen hoeven dan geen brood mee te nemen van huis, maar eten dan in de klas. Voor de ene leerling kan het doel zijn je eigen brood te leren smeren, voor een ander kan een doel zijn je eigen beleg te kunnen kiezen of je brood kunnen aanprikken met een vork. We werken volgens de LACCS methode. LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende dagbesteding. Wanneer het goed zit op al deze gebieden, dan is een leerling goed in staat om onderwijs te volgen. Onze leerling stromen veelal uit richting ervaringsgericht dagbesteding. Bijvoorbeeld een zorgboerderij of een Dagactiviteitencentrum.

 • VSO OB1

  In de onderbouw groep zitten vijf leerlingen die vanaf het SO naar het VSO instromen en 4 leerlingen die vorig jaar al kennis hebben gemaakt met het voortgezet speciaal onderwijs. In deze OB1 groep wordt aandacht besteed aan het leren en werken binnen het VSO. Door middel van een individueel lesrooster wordt er structuur geboden aan de leerlingen. We beschikken over meerdere praktijklokalen en een ruime hal, zodat we de leerlingen kunnen opdelen en groepsdoorbrekend kunnen werken. In de groep werkt iedere dag een leerkracht en bijna elke dag een onderwijsassistent en stagiaire. De lesstof wordt zoveel mogelijk op een passende manier aangereikt. De cognitieve vakken zoals taal en rekenen doen we in de ochtend. De middag staat in het teken van de praktijkvakken zoals houtbewerking, fietstechnieken, klein huishouden, service, textiel, creatief, magazijnwerkzaamheden en koken. Eén keer in de week bereiden we samen met de leerlingen een ‘broodtafel’ waarbij we de koppeling met geldrekenen maken. Leren in de praktijk is waar de leerlingen elke dag mee bezig zijn. Sport en spel is ook belangrijk binnen het VSO en dit doen we dagelijks zowel in de gymzaal of op het schoolplein.

   

 • VSO OB2

  Dit is een onderbouwgroep. In deze groep staat een groepsleerkracht en daarnaast op sommige dagen nog een onderwijsassistente. De leerlingen in deze klas zijn in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. De onderbouw wordt ook wel de oriëntatiefase genoemd. Tijdens de ochtend werken we voornamelijk cognitief, waar onder andere spelling, rekenen, mondelinge taal, seksuele en relationele vorming, begrijpend lezen, AVI lezen en wereldoriëntatie wordt aangeboden.  Het middagprogramma staat in het teken van de praktijkvakken. Hier kunnen leerlingen van verschillende groepen bij elkaar zitten. Voorbeelden van praktijkvakken zijn: fietstechniek, multimedia, houtbewerking, service, ZEDEMO, drama, magazijn, textiel, zelfzorg, muziek en EHBO. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de onderbouw elk praktijkvak minstens één keer hebben gehad. Zo kunnen zij zelf ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Na 2 of 3 jaar schuiven de leerlingen door de middenbouw.

 • VSO structuur

  Zoals de naam van de groep al aangeeft, zijn wij een groep waarin veel structuur wordt geboden aan de leerlingen. Het is een kleine groep, van maximaal 7 leerlingen. We beschikken over meerdere lokalen, zodat we de leerlingen kunnen opdelen. In de groep werkt iedere dag een leerkracht, een onderwijsassistent en zorgpersoneel vanuit Zozijn. De lesstof wordt zoveel mogelijk op een praktische manier aangeboden. We doen wekelijks boodschappen met een deel van de leerlingen, oefenen met het smeren van het eigen brood en leren vaardigheden aan met betrekking tot schoonmaken en zelfzorg. Ook oefenen we veel met sociale vaardigheden; wat hoort wel en wat hoort niet. In het dagprogramma zorgen we verder voor voldoende rust en ontspanningsmomenten, waarin de leerlingen weer kunnen opladen

 • VSO MB1

  Wij zijn de middenbouw groep, de leeftijd van de leerlingen in deze groep ligt tussen de 14 en 16 jaar. Het is een groep met 8 leerlingen. In de groep werkt iedere dag een leerkracht, daarnaast is er een onderwijsassistent aan de groep gekoppeld. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om kleine groepjes leerlingen praktisch aan het werk te zetten. Hierbij kunt u denken aan arbeidstaken, zelfzorg, schoonmaken of interne stages. De lesstof wordt zoveel mogelijk op een praktische manier aangeboden, dat aansluit bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Elke week heeft een groepje van 4 leerlingen koken, de leerlingen worden betrokken bij het gehele proces, van het boodschappenlijstje maken tot en met het gerecht koken.  Sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van de dag; wat hoort wel en wat hoort niet. Over de gehele dag wisselen we inspanning af met ontspanning, zo kunnen de leerlingen zich weer opladen voor het volgende werkmoment.

 • VSO BB1

  Onze bovenbouwgroep bestaat uit 8 leerlingen. Omdat wij een bovenbouwgroep zijn speelt stage een grote rol in het programma van onze leerlingen. Alle leerlingen gaan op stage. Dit varieert van een interne stage binnen school, praktijk op locatie(POL) tot externe individuele stage bij bijv. een DAC of zorgboerderij. Ook hebben alle leerlingen iedere week een stagegesprek waarin in groepsverband ervaringen en foto’s uitgewisseld worden. We praten over werknemersvaardigheden; wat hoort wel en wat hoort niet op de werkplek. De lesstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan situaties en vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks functioneren van onze leerlingen. Denk hierbij aan sociale vaardigheden, geld rekenen, klokkijken, woordenschat etc. We zetten hierbij vooral in de bovenbouw in op herhaling van lesstof en vaardigheden.

 • VSO MBB2

  MBB 2 is een groep met 13 leerlingen uit de Midden- en Bovenbouw. Leerlingen uit MBB 2 zitten in leerjaar 11, 12, 13, 14 of 15. In het ochtendprogramma van MBB 2 is aandacht voor cognitieve vaardigheden. Leerlingen krijgen lessen spelling, schriftelijke taal, rekenen, mondelinge taal, begrijpend lezen en technisch lezen. Op meerdere momenten wordt lesgegeven in twee niveaugroepen. Op bepaalde momenten werken leerlingen individueel op hun eigen niveau. Burgerschap, zaakvakken en seksuele en relationele vorming staan ook op het programma in deze groep. Op meerdere dagen in de week wordt een stagegesprek gehouden. Hierbij wordt met leerlingen gepraat over de werkzaamheden en het functioneren tijdens hun stage. Alle leerlingen uit MBB 2 lopen stage. Een deel loopt intern stage, sommigen nemen deel aan een POL-stage (Praktijk Op Locatie met een groep leerlingen onder begeleiding van personeel van school) en een aantal leerlingen loopt extern stage. Naast praktijkgericht werken tijdens het middagprogramma is er in MBB 2 veel aandacht voor werkhouding en aanpakgedrag, sociale vaardigheden en voorbereiding op dagbesteding of arbeid. Dit met als doel een passende voorbereiding op de toekomst.