terug naar homepage

Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door ouders/verzorgers, aangevuld met de locatie-directeur en teamleden van het VSO .

De ouders/verzorgers worden in de raad gekozen nadat zij zich kandidaat hebben gesteld. Deze verkiezingen vinden plaats tijdens de Algemene Ouderavond.

De O.R  vergadert 4 a 5 maal per schooljaar en bespreekt dan diverse zaken die met de school en de kinderen te maken hebben.

Zo is de O.R het orgaan dat het schoolfonds int en beheert. Zij legt daarvan verantwoording af tijdens de Algemene Ouderavond.

Daarnaast begeleidt de O.R verschillende activiteiten die op school plaatsvinden bijvoorbeeld: kerstviering, het schoolfeest, de paasviering, de laatste schooldag,enz.

 

De Ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

Marcel Paf                              ouderlid

Irma Winkel                           ouderlid   (notulist)

Rob Smit                                ouderlid  (financien)

Tinie ter Braak                      ouderlid

Jeanet Huitink                       ouderlid

Tamara Woertman                personeelslid  (voorzitter)

Cisca van Schaik                  personeelslid

Mireille Sarink                      locatiedirecteur  (adviserend lid)

Dinie Kleinveldink                personeelslid  (penningmeester)

 

 

 

Contact en route

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of door middel van een contactformulier. Hier vindt u ook ons adres.

Contactpagina

Agenda