terug naar homepage

Arbeidstoeleiding

Toekomstperspectief:

We vinden dat iedere leerling recht heeft op een plek in de maatschappij die toegespitst is op zijn mogelijkheden en beperkingen. Wonen, werken en vrije tijd zijn belangrijke onderdelen van de maatschappij. Daarom staan deze drie domeinen (wonen, werken, vrije tijd) centraal in ons onderwijs. De leerlingen van de Triviant worden begeleid in het vinden van een passende werkplek. Aan het eind van de schoolloopbaan stromen de meeste leerlingen uit naar één van de volgende werkplekken:

  • een dagactiviteitencentrum
  • een zorgboerderij
  • sociale werkvoorziening (eventueel met mogelijkheid tot detachering)
  • een regulier bedrijf (begeleid werken)
  • een regulier bedrijf (zelfstandig werken)

Interesse en mogelijkheden van de leerling:

Bij de keuze van een werkplek wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de interesse van de leerling. Tijdens het stage-intakegesprek wordt met de leerling gesproken over zijn interesse in werkzaamheden en zijn mogelijkheden voor de toekomst. Over het algemeen wordt het stage-intakegesprek gehouden met een leerling als hij 16 jaar is geworden. Ook wordt de SIWIT-beroepsinteressetest bij de leerling afgenomen waarmee de interesse van de leerling in werkzaamheden en beroepen in kaart wordt gebracht.

 

         

Voorbereiding op werken:

Om een leerling voor te bereiden op een overgang van school naar werk lopen onze leerlingen stage. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne, externe stage en de stage op locatie. Tijdens een interne stage volgt een leerling een stage binnen de school. Er worden verschillende interne stages op de Triviant aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn de stage in het magazijn, de was- en strijkdienst, het ophalen van oud papier en containerdienst. Daarnaast hebben we ook stages waarbij leerlingen in een kleine groep naar een stageplek gaan onder begeleiding van personeel van De Triviant. We noemen dit POL (= praktijk op locatie) stages. Dit kan op een (zorg-)boerderij of in een regulier bedrijf zijn. Een externe stage vindt plaats buiten het gebouw van de Triviant. Er worden veel verschillende soorten externe stages aangeboden. Voor iedere leerling wordt geprobeerd om een zo passend mogelijke stageplek te vinden op het moment dat dit wenselijk is. Hierbij kun je denken aan stages binnen reguliere bedrijven, maar ook op plekken voor dagbesteding en op zorgboerderijen.

         

 

 

         

Stage-team:

het stageteam draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot stage. Het stageteam van de Triviant bestaat uit Benny Schurink (stage-coördinator), Astrid Weernink en Martijn Bos.

 

Contact en route

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of door middel van een contactformulier. Hier vindt u ook ons adres.

Contactpagina

Agenda