Met ons onderwijs willen we de leerling op het moment van schoolverlaten zo goed mogelijk toegerust hebben om zo adequaat en zelfstandig mogelijk te kunnen gaan functioneren in de maatschappij. In ons onderwijs onderscheiden wij de volgende competentiegebieden:
cognitieve competentie
maatschappelijke competentie
omgangscompetentie
praktische competentie
creatieve competentie

Cognitief
Totdat leerlingen van school gaan werken zij aan hun cognitieve vaardigheden. Gaandeweg wordt het onderwijs wel meer en meer toegespitst op de praktijk. Ons onderwijs kenmerkt zich door het gebruik van betekenisvolle leersituaties binnen en buiten de school en dit wil zeggen: leren in de praktijk. Het leren lezen gebeurt, afhankelijk van de leerling, met groepsleespraat, fototaal of veilig stap voor stap. Kunnen leerlingen eenmaal lezen bieden we nieuwsbegrip, woordenschat en super spellen aan.  
Bij het rekenonderwijs is er veel aandacht voor de praktische uitvoering. Meten komt aan bod bij hout, wegen bij kookles en de onderdelen tijd en geld blijven belangrijk voor onze leerlingen om zich goed te kunnen redden in de maatschappij.
Wereldoriëntatie wordt in de vorm van aardrijkskunde, biologie, verkeer en geschiedenis aangeboden. Ook burgerschap komt aan bod: wat moet je weten als je van school gaat en gaat werken of elders gaat wonen.  

Sociale competentie
Op de Triviant wordt de methode Sociale Training In de Praktijk (STIP) gebruikt om de sociale competentie van de leerlingen te vergroten. Tijdens de STIP-lessen oefent de leerling om zowel tijdens de vrije tijd als het werk op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren. In de methode en tijdens de uitvoering van de lessen worden drie invalshoeken onderscheiden: omgaan met jezelf, omgaan met de ander en omgaan met een taak. 
Naast STIP bieden wij de leerlingen met de C leerroute groeps-PMT aan in leerjaar 1 en 3, hier leren zij het (h)erkennen van eigen mogelijkheden en beperkingen, grenzen aangeven en weerbaarder worden. en hun eigen ik.
Tevens besteden wij aandacht aan relationele en seksuele vorming.

Arbeid
ZEDEMO arbeidstraining krijgen alle leerlingen binnen onze school. De E & P leerroute leerlingen vanaf leerjaar 1 en de overige leerlingen vanaf leerjaar 2 of 3. Bij ZEDEMO leren de leerlingen een goede werkhouding aan en leren zij werken op tempo.
Wij bieden diverse POL aan. Dat staat voor Praktijk op Locatie. Onze leerlingen leren zo op een werkplek buiten school functioneren. Voor meer informatie: zie Arbeidstoeleiding.

Bewegen
De leerlingen krijgen twee maal per week gymnastiek (en/of fitness) van een vakleerkracht. Ook wordt er op de dinsdagmiddag gezwommen (geen diplomazwemmen) met een groep leerlingen. Gedurende het jaar zijn er diverse sportieve activiteiten: o.a. een survival, een binnen sportdag, een buiten sportdag, een voetbaltoernooi.

Praktijk
Tijdens het middagprogramma (praktijkvakken) staat voornamelijk het ontwikkelen van praktische vaardigheden centraal. Vakgebieden die tijdens praktijkvakken aangeboden worden zijn onder andere werken in het magazijn, werken in de groothuishouding, werken in de tuin, service, houtbewerking, fietstechniek en zelfzorg. Ook komen creatieve vakken aan bod, zoals drama, textiel, hout en creatief. De doelen hiervoor liggen, afhankelijk van de leerling, op het gebied van vrijetijdsbesteding of creatieve dagbesteding. Leerlingen hebben in het ochtendprogramma kookles en leren boodschappen doen.

Extra activiteiten zoals het Sinterklaasfeest staan natuurlijk ook bij ons op de agenda...