terug naar homepage

MR

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. In onze medezeggenschapsraad zijn personeelsleden en ouders van de Leeuwerik en de Triviant vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is er om mee te denken en/of mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad vergadert 5 à 6 keer per schooljaar.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel van de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur/de directie advies vragen (adviesrecht) aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Het schoolbestuur/de directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

 

De leden van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Leeuwerik en de Triviant bestaat op dit moment uit:

Mevr. Chantal Stokkink lid ouder, de Triviant, voorzitter

Mevr. Carine Heuitink lid ouder, de Leeuwerik

Dhr. Raymond de Klundert lid personeel, de Leeuwerik, secretaris

Mevr. Judith Pol lid personeel, de Leeuwerik

Mevr. Birgit Scharenborg, lid personeel, de Triviant

Mevr. Marije Breevoort, lid ouder, de Triviant

De directie van de Leeuwerik en de Triviant zijn adviserend lid.

 

 

Contact en route

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of door middel van een contactformulier. Hier vindt u ook ons adres.

Contactpagina

Agenda