terug naar homepage

Extra diensten

Naast onze eigen logopediste hebben wij een samenwerkingsverband met LogopediePlus. LogopediePlus is een logopediepraktijk die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand, syndroom of beperking. Leerlingen kunnen indien nodig logopedie op school ontvangen.

De logopedist begeleidt leerlingen, die in hun totale ontwikkeling worden belemmerd ten gevolge van spraak- en of taalontwikkelingsstoornissen, stoornissen in het vloeiend spreken of stemproblemen. Tevens helpt zij leerlingen, die een achterstand hebben in hun auditieve vaardigheden. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met LogopediePlus via email: logopedieplus@live.nl of via de leerkracht van uw kind.

De logopediste van school houdt zich alleen nog bezig met de logopedische screening, het geven van logopedie in groepsverband en geeft adviezen aan het team over individuele leerlingen. Screening gebeurt op twee vaste momenten in het schooljaar, namelijk na de zomervakantie en na de kerstvakantie. N.a.v. deze screening wordt bepaald of de betreffende leerling in aanmerking komt voor logopedie. Of een leerling wordt ingepland voor logopedie wordt altijd overlegd met de intern begeleidster en/of de orthopedagoge. Elk schooljaar wordt opnieuw besproken of de logopedische therapie wordt voortgezet of stopgezet.
 

 

Contact en route

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of door middel van een contactformulier. Hier vindt u ook ons adres.

Contactpagina

Agenda