terug naar homepage

Doelgroep

De Triviant is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs  aan Zeer Moeilijk  Lerenden. We begeleiden leerlingen met een verstandelijke beperking en/of secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele problemen.

Niet elke beperking heeft dezelfde kenmerken. Iedere leerling die onze school bezoekt is uniek in zijn en mogelijkheden en beperkingen .  Met name het eerste aspect willen we zoveel mogelijk benadrukken in ons onderwijs. We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen zonder voorbij te gaan aan de specifieke kenmerken van onze leerlingen. Binnen het onderwijsaanbod van de Triviant staat de hulpvraag van de leerling centraal en de organisatie en inhoud van het onderwijs krijgen vorm vanuit de behoeften die het kind heeft.

We bieden een onderwijsaanbod op individueel en groepsniveau voor leerlingen van 12 tot 18 of 20 jaar.

Contact en route

Neem contact met ons op via telefoon, e-mail of door middel van een contactformulier. Hier vindt u ook ons adres.

Contactpagina

Agenda