De Triviant heeft zes stamgroepen. Elke groep doorloopt een ander traject en heeft een andere specialisatie...
VSO1
VSO2
VSO3
VSO4
VSO5
VSO6
VSO OZGTevens hebben wij een Leerlingenraad...